۱ ) کوچکترین واحد حافظه کدام است ؟

۱ ) بیت                             ۲) بایت                     ۳ ) کیلو بایت                                  ۴) مگا بایت           

۲) کدام یک از انواع کامپیوتر بیشترین حجم را دارد؟

         ۱) main frames              ۲)mini computers                 ۳)pc                                                 ۴) laptop

۳) تعداد کلیدهای صفحه کلید چند تاست ؟

                ۱) ۲۰۰ کلید                  ۲) بیش از ۱۰۰ کلید                   ۳) ۱۰۰کلید                                                    ۴) بین ۵۰ تا ۱۰۰ کلید

۴) کدام یک از حافظه های کامپیوتر تصادفی است و با خاموش شدن کامپیوتر پاک می شود ؟

                ۱) ram                                         ۲) rom                               ۳) hard                           ۴) catch

۵) به عملیات گرفتن کشیدن و رها کردن موس چه می گویند ؟

۱) drag                                 ۲) right click                                            ۳) drag & drop                                                       ۴) right drag

۶) برای سوئیچ کردن بین پنجره های شناور از کدام کلیدهای ترکیبی استفاده می شود ؟

۱) Alt + tab                              ۲) ctrl + shift                              ۳) alt + shift                                                    ۴) alt + ctrl

۷) در نمایش فایلهای یک پنجره اگر بخواهیم فایلها همراه با نوع حجم و تاریخ تصحیح نمایش داده شود کدام را انتخاب می کنیم ؟

۱)tiles                                            ۲) icons                                                      ۳)                 list                                                 ۴) details                                                

۸) پسوند فایل های برنامه word چیست ؟ 

                        ۱)  .txt                                          ۲) .doc                                                 ۳).xls                                            ۴) .ppt                                               

۹) برای کپی همزمان با درگ موس کدام کلید را فشار می دهیم ؟

۱) ctrl                                       ۲)shift                                                                ۳) alt                                                                  ۴) enter

۱۰) برا ی دیدن لیست آخرین فایل های باز شده از کدام گزینه استفاده می شود ؟

۱) file\recent                           ۲) file\open                                               ۳) نام فایلfile\                                                        ۴) هیچکدام

۱۱) برای جابجایی بین صفحات در word از کدام کلید استفاده می شود ؟

۱) ctrl + enter                        ۲) ctrl + home                                           ۳ )page up                                                            ۴) down

۱۲) برای تنظیم ابعاد و جهت صفحه از کدام گزینه استفاده می شود ؟

۱) print preview                                  ۲) page setup                                          ۳)save as                                                               ۴)print

۱۳) کدام گزینه از کاربردهای اینترنت نیست ؟

۱) ارتباطات                 ۲) آموزش الکترونیکی    ۳) تجارت الکترونیکی                 ۴) اشتراک ISP

۱۴) در آدرس زیر کدام قسمت پسوند نام صفحه را نشان می دهد ؟

http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/archives.htm

۱)۱                           ۲) ۲                          ۳) ۳                          ۴) ۴               ۳               ۲                      ۱                                                     ۴

۱۵) در آدرس زیر کدام قسمت نام حوزه را نشان می دهد ؟

                ۱) ۲                       ۲) ۱                          ۳) ۳                          ۴)۴

http://www.domain-name.extension

       ۳            ۲                       ۱                                                     ۴

۱۶) پسوند سایت های آموزشی کدام است ؟

۱).com                                                       ۲) .gov                                                ۳ ) .org                                                              ۴ ).edu      

۱۷) در نوار ابزار برنامه IE کدام گزینه برای فراخوانی مجدد سایت به کار می رود ؟

                ۱) back                                              ۲) forward                         ۳ ) refresh                                                                ۴ ) history

۱۸) در نوار ابزار برنامه IE کدام گزینه برای رفتن به صفحه بعد به کار می رود ؟

                ۱) back                                               ۲) forward                                                ۳ )refresh                                                                ۴ ) history

۱۹) کدام یک از آدرس های زیر یک آدرس ایمیل است ؟

۱) www.yahoo.com        ۲)  www.yahoo@yahoo.com ۳) a@yahoo.com                       ۴) ma@yahoo

۲۰) برای ارسال یک پیام دریافتی به شخص دیگر از چه گزینه ای استفاده می شود ؟

۱) send                          ۲) replay                              ۳) replay to all                           ۴) forward

۲۱) برای پاسخگویی به پیام دریافتی از کدام گزینه استفاده می شود ؟

۱) send                            ۲) replay                            ۳) replay to all                          ۴) forward

۲۲) برای ارسال یک رونوشت از متن به طوری که دیگر گیرندگان مطلع نباشند کدام گزینه استفاده می شود ؟

۱) TO                             ۲) CC                                  ۳) BCC                                     ۴) SUBJECT

۲۳) برای ارسال یک ایمیل آدرس گیرنده در کدام قسمت نوشته می شود ؟

۱) TO                            ۲) BCC                                 ۳)                                 SUBJECT   ۴) TEXT

۲۴) برای ذخیره کردن آدرس یک سایت به عنوان یک سایت مورد علاقه از کدام گزینه استفاده می شود ؟

۱) favorite                   ۲)                                    history ۳) refresh                                ۴) home page

۲۵) برای تنظیم یک صفحه home page از کدام گزینه استفاده می شود ؟

۱) file\save as              ۲) save picture as                ۳) tools\internet options            ۴) use current

۲۶) برای محدود کردن گستره جستجو هنگام نوشتن کلمه کلیدی از چه علامتی استفاده می شود ؟

۱) +                             ۲) –                                    ۳) *                                          ۴)”  “

۲۷) سایت هایی که اطلاعات خود را با یک موتور جستجوگر به اشتراک می گذارند چه سایت هایی هستند ؟

۱) سایت های مشتری          ۲) سایت های شریک               ۳) سایت های favorite                    ۴) هیچکدام

۲۸) برای اتصال ایمن به اینترنت کدام روش ها توصیه می شود ؟

۱) استفاده از آنتی ویروس     ۲)  استفاده ازfire wall            ۳)  استفاده از سایت های ایمن             ۴) همه موارد

۲۹) در کدام یک از فرم های اینترنتی فقط یکی از گزینه ها را می توان انتخاب کرد ؟

۱) دکمه رادیویی                ۲) منوی کنترل                       ۳) کادر متنی                                ۴) کادر متنی چند سطری

۳۰) کدامیک از گزینه های زیر جزء انواع فرم در اینترنت نمی باشد ؟

۱) منوی بازشو                 ۲) کادر رمز عبور                   ۳)  منوی کنترل                            ۴) دکمه های فرمان

درباره س. شاهمرادی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.