۱ – Lap Tap
جزء کدام دسته از  کامپیوترها  محسوب می شود؟

الف) Super Computer         ب)Main Frame

ج) Micro Computer              د) Mini Computer

۲-هدف از پردازش داده ها  دریافت …………. وتبدیل آنها به ……. است؟

الف) اطلاعات مفید، داده                  ب) اطلاعات ، دستورالعملها    ج) داده ها ، اطلاعات مفید                  د) داده ها ، واحد خروجی

۳- Ram یک حافظه ………. است؟

الف) جانبی                    ب) دائمی              ج) موقت                د) تنها ماندنی

۴-پردازش اطلاعات در کدام یک از واحدهای زیر در کامپیوتر صورت می گیرد؟

الف) ALU          ب) واحدکنترل(CU)         ج) RAM                د) ROM

۵-ظرفیت کدام حافظه از بقیه حافظه ها بیشتر است ؟

الف)Ram                 ب)Hard            ج)Floppy                  د)Cd

۶-کارتی که برای اتصال به مانیتور بکار میرود؟

الف)شبکه             ب)مودم                          ج)صدا                         د)گرافیک

۷-کدام حافظه زیر جزء حافظه های مغناطیسی نیست؟

الف)Hard Disk                            ب) Floppy Disk            ج) Cd Rom            د) نوار مغناطیسی

۸ـ هر نقطه روی صفحه را یک …. می‌نامند ؟

الف) نوع فسفر                               ب) پرتو الکترونی   ج) مولکول                 د) پیکسل

۹-برای تایپ علائم بالایی در صفحه کلید از کدام کلید استفاده می شود؟

الف) Shift                          ب)Ctrl                         ج)Alt                              د)Space

۱۰-کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟

الف)اسکنر              ب)پلاتر                           ج)صفحه کلید                د)ماوس

۱۱-واحد سرعت ریز پردازنده چیست؟

الف)نانوثانیه                   ب)مگابایت            ج)مگاهرتز                  د)بیت در ثانیه

۱۲-کدامیک از حافظه های زیر از جنس IC است؟

الف)Dvd  ب)Ram ج)Harddiskد)Floppy

۱۳-کدامیک از حافظه های زیر جانبی هستند؟

الف)Rom   ب)Cd  ج)Ram  د)Cache

۱۴-بهترین نوع چاپگر از نظر سرعت و کیفیت کدام است؟

الف)ماتریس نقطه ای        ب)لیزری             ج)جوهر افشان             د)حرارتی

۱۵- شبکه ای که محدود به یک شهریا استان باشد……… نام دارد؟

الف)Lan            ب)Wan             ج)Man               د)Interanet

۱۶-هر کیلو بایت معادل چند بایت است؟

الف) ۵۱۲ بایت           ب) ۸ بایت              ج) ۱۰۲۴ بایت            د) ۱۰۰۰ بایت

۱۷-مهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزارو سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

الف)برنامه مترجم             ب)Cpu          ج)زبان برنامه نویسی            د)سیستم عامل

۱۸-CPU به واحد ……… اطلاق می شود.

الف)پردازشگر مرکزی             ب)کنترل          ج)محاسبه ومنطق              د)حافظه

۱۹-ICT مخفف چه کلمه ای است؟

الف)فناوری ارتباطات و اطلاعات        ب)فناوری اطلاعات

ج)فناوری کامپیوتر                         د)ارتباطات مخابرات

۲۰-کدام گزینه جز حافظه اصلی است؟

الف)Harddisk               ب)Dvd-Rom          ج)Cd-Rom   د)Rom

۲۱-واحد کنترل قسمتی است از…………………

الف)واحد ورودی      ب)واحد خروجی          ج)حافظه         د)واحد پردازش مرکزی

۲۲-هر گیگا بایت ………. است؟

الف) ۲۱۰ بایت         ب) ۲۱۰ کیلو بایت         ج)۲۱۰ مگا بایت              د)۲۱۰ کلمه

۲۳- در مهارت های هفتگانه Icdl کدام نرم افزار به عنوان ((بانک اطلاعاتی)) تدریس می شود؟

الف)MS_WORD ب)Outlook Express   ج)MS_EXCEL   د)MS-Access

۲۴-برای تایپ متن و یا ویرایش آن از نرم افزار های …… استفاده می شود.

الف) صفحات گسترده   ب) زبان های برنامه نویسی    ج)  واژه پرداز ها     د) مدیریت پایگاه داده ها

۲۵- برای چاپ نقشه های معماری یا مهندسی از کدام دستگاه استفاده می شود ؟

الف)چاپگر                   ب) اسکنر               ج) رسام                    د) پلاتر

۲۶- کدامیک در مورد هارددیسک صحیح نمی باشد ؟

الف)هرچه ظرفیت هارد بیشتر باشد مقدار اطلاعات بیشتری را می توان در آن ذخیره کرد .

ب) برای نگهداری اطلاعات با حجم زیاد و برای مدتهای طولانی می باشد .

ج) جزء حافظه اصلی می باشد و وظیفه آن نگهداری اطلاعات با حجم زیاد می باشد .

د) اطلاعاتی که در این قسمت قرار می گیرند با قطع جریان برق از بین نمی روند .

۲۷- کیفیت تصویر ارائه شده به کدام عوامل زیر بستگی دارد ؟

الف) کارت گرافیکی        ب) نوع مانیتور            ج) CPU                   د) الف و ب

۲۸- کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند(درکامپیوترLaptop

الف)Digitizer       ب)TouchPad        ج)Scanner       د)Touch Screen

۲۹- یک CD ROM چه ظرفیتی دارد ؟

الف) ۷۰۰ مگابایت         ب)۵/۴ گیگابایت         ج) ۴۴/۱ مگابایت         د) محدودیت ندارد

۳۰- قلم نوری و موس چه دستگاههایی هستند؟

الف) خروجی- خروجی   ب) خروجی- ورودی   ج) ورودی- ورودی        د) ورودی- خروجی

۳۱-انواع نرم افزار سیستمی شامل:

الف) کاربردی-سیستم عامل-مترجم            ب)سیستم عامل-کمکی یا سودمند-مترجم

ج)سیستم عامل-کمکی یا سودمند-کاربردی        د)کاربردی-واژه پرداز-مترجم

۳۲- پوینده (اسکنر) و قلم نوری و رسام به ترتیب :

الف) دستگاه ورودی، دستگاه ورودی ودستگاه خروجی هستند.

ب) دستگاه خروجی، دستگاه ورودی ودستگاه خروجی هستند.

ج) دستگاه خروجی ، دستگاه ورودی ودستگاه ورودی هستند.           د) هرسه ورودی هستند.

۳۳-حافظه ای که بین  CPU و RAM  قرار می گیرد وجهت بالا بردن سرعت انتقال اطلاعات بکار می رود؟

الف) Cache                 ب) Register         ج) Rom           د) حافظه کمکی

=======================================================

۱ – اطلاعات بعد از پردازش توسط CPU به کدام حافظه منتقل می شود ؟

الف) هارد دیسک      ب) RAM        ج) فلاپی دیسک            د)  CD-ROM

۲– کدام نوع شبکه در داخل یک ساختمان ودر فواصل کم مورد استفاده قرار می گیرد

الف) WAN      ب)    MAN    ج) LAN          د) اینترانت

۳– قلم نوری و موس چه دستگاههایی هستند؟

الف) خروجی- خروجی ب) خروجی- ورودی    ج) ورودی- ورودی              د) ورودی- خروجی

۴– محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاک می شود؟

الف) ROM           ب) PROM       ج) RAM              د) EPROM

۵– یک برنامه به منظور اجرا در کدام حافظه قرار می گیرد؟

الف) Rom       ب) Ram         ج) دیسک سخت             د) فلاپی دیسک

۶-هر کیلو بایت معادل چند بایت است؟

الف) ۵۱۲ بایت      ب) ۱۲۸ بایت        ج) ۱۰۲۴ بایت            د) ۱۰۰۰ بایت

۷- به مجموعه ۸ بیت مجاور هم که یکی از علائم یا اعداد یا حروف را نمایش می دهد……گفته می شود؟

الف) File        ب)Word         ج) Byte              د) Bit

۸-کدام گزینه کامپیوتر کیفی است؟

الف)Pc                    ب)Notebook      ج)کامپیوتر Desktop        د) Main Frame

۹-کوچکترین واحد اندازه گیری حافظه چیست؟

الف)بیت            ب)بایت             ج)Word    د)کیلو بایت

۱۰-کدامیک از گزینه های زیر سخت افزار نیست؟

الف)حافظه     ب)IC           ج)قطعات الکترونیکی       د)سیستم عامل

۱۱-کارتی که برای اتصال به اینترنت بکار میرود؟

الف)شبکه           ب)مودم             ج)صدا                   د)گرافیک

۱۲- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

الف)Mainframe         ب) PC           ج) Laptop              د)Mini Computer

۱۳-کدام زبان برنامه نویسی برای اجرا احتیاج ترجمه ندارد.

الف) بیسیک         ب) زبان ماشین       ج)زبان اسمبلی            د) زبان Cobol

۱۴ـ هر نقطه روی صفحه را یک . می‌نامند ؟

الف) نوع فسفر       ب) پرتو الکترونی         ج) مولکول          د) پیکسل

۱۵-برای تایپ علائم بالایی در صفحه کلید از کدام کلید استفاده می شود؟

الف) Shift       ب)Ctrl               ج)Alt                د)Space

۱۶-بهترین نوع چاپگر از نظر سرعت و کیفیت کدام است؟

الف)ماتریس نقطه ای ب)لیزری            ج)جوهر افشان            د)حرارتی

۱۷-کار واحد ALUیعنی :

الف) ذخیره اطلاعات و انجام عملیات کنترلی لازم      ب) انجام عملیات محاسباتی

ج) انجام عملیات منطقی                       د) گزینه های ب وج

۱۸– فرق حافظه ROM,RAMچیست؟

الف) RAM از نوع نیمه هادی و ROM از نوع مغناطیسی است.

ب) ROM فقط خواندنی است ولی RAMفقط نوشتنی است .

ج) ROMفقط خواندنی است ولی RAM خواندنی ونوشتنی است

د) هیچکدام

 

۱۸- رسام نوعی وسیله ………… است؟

الف)ورودی                       ب) خروجی        ج) الف و ب                        د) حافظه

۱۹– کدام حافظه قابل پاک شدن نمی باشد؟

الف) Hard Disk         ب) Floppy Disk          ج)Cd Rom              د)نوار مغناطیسی

۲۰-مهمترین نرم افزار هر سیستم ………………. نام دارد؟

الف) زبان برنامه نویسی     ب)مترجم          ج)مفسر                    د)سیستم عامل

۲۱-کدامیک از اجزای زیر فقط ورودی محسوب می شوند؟

الف)رسام             ب)پلاتر               ج)ماوس                     د)چاپگر

۲۲IT یعنی:

الف)فناوری اطلاعات و ارتباطات               ب)فناوری اطلاعات

ج)فناوری کامپیوتر                         د) ارتباطات مخابراتی

۲۳-مهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزارو سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

الف)برنامه مترجم      ب)Cpu                 ج)زبان برنامه نویسی            د)سیستم عامل

۲۴-کدامیک در مورد ویروس درست است؟

الف)یک برنامه است          ب)جزء سخت افزار است  ج)قابلیت تکثیر دارد      د)حجیم آشکار و مستقل است

۲۵-کدامیک از دستگاههای زیر فقط خروجی است؟

الف)مانیتور          ب)اسکنر              ج)دیسکت              د)ماوس

۲۶-کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟

الف)اسکنر            ب)پلاتر               ج)صفحه کلید                د)ماوس

۲۷CPU به واحد ……… اطلاق می شود.

الف)پردازشگر مرکزی   ب)کنترل               ج)محاسبه ومنطق              د)حافظه

۲۸-سیستم عامل جزء کدام دسته از نرم افزارها می باشد؟

الف)کاربردی          ب)مترجم               ج)سیستمی             د)برنامه نویسی

۲۹-واحد کنترل قسمتی است از…………………

الف)واحد ورودی       ب)واحد خروجی         ج)حافظه                    د)واحد پردازش مرکزیCPU

۳۰-سخت افزار به……………………….. گفته می شود.

الف)فقط بدنه کامپیوتر                      ب)کلیه قسمتهای فیزیکی و تجهیزات الکترونیکی

ج)فقط بورد های کامپیوتر                         د)فقط آی سی ها(ID) داخل بردهای کامپیوتر

۳۱-برای انصراف از ادامه عملیات باید کلید ………. از صفحه کلید را فشرد؟

الف)Esc          ب) Space         ج)Back Space           د)Caps Lock

۳۲- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

الف)Mainframe         ب) PC           ج) Laptop              د)Mini Computer

 

۳۳– کدامیک از دستگاههای زیر فقط ورودی می باشد ؟

الف)صفحه نمایشی لمسی   ب) هارد دیسک         ج) دیجیتایزر               د)مودم

۳۴- کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند ؟

الف)Digitizer      ب)TouchPad       ج)Scanner              د)Touch Screen

۳۵- در کدام سیستم اعداد در کد گذاری کاراکترها استفاده می شود ؟

الف)دهدهی       ب)هشتائی        ج) دودوئی            د)شانزده تائی

۳۶- CD – Rom  با چه نامی شناسائی می شود ؟

الف) A               ب) Z            ج) بعد از آخرین حرف هارددیسک    د) بعد از آخرین حرف فلاپی دیسک

۳۷- یک CD ROM چه ظرفیتی دارد ؟

الف) ۷۰۰ مگابایت           ب)۵/۴ مگابایت              ج) ۴۴/۱ مگابایت           د) محدودیت ندارد

۳۸- کدامیک از گزینه های زیر سیستم عامل نمی باشد ؟

الف) DOS        ب) Windows       ج) Word               د) Unix

۳۹-کدامیک از نرم افزارهای زیر صفحه گسترده می باشد ؟

الف) Word       ب) Excel         ج)Access               د) AutoCad

 ۴۰- برای کدامیک از نرم افزارهای زیر مجوز (  Licence ) صادر می شود ؟

الف)نرم افزارهای مجاز ب)نرم افزارهای رایگان ج) نرم افزارهای تبلیغاتی        د) نرم افزارهای سیستمی

۴۱- کدامیک از نرم افزارهای زیر احتمال آلوده بودن به ویروس را دارد ؟

الف) نرم افزارهای قفل شکسته                     ب) نرم افزارهای رایگان (Free Ware  )

ج) نرم افزار اشتراکی (Share Ware)       د) نرم افزار کاربردی

۴۲- کدامیک از گزینه های زیر از فوائد شبکه نمی باشد ؟

الف) به اشتراک گذاشتن سخت افزار              ب) قابلیت اطمینان بالا

ج ) به اشتراک گذاشتن نرم افزار               د) سرعت پردازش بالا

 

درباره س. شاهمرادی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.