نمونه سوالات

25دی 1393

۱ – Lap Tap جزء کدام دسته از  کامپیوترها  محسوب می شود؟ الف) Super Computer         ب)Main Frame ج) Micro Computer              د) Mini Computer ۲-هدف از پردازش داده ها  دریافت …………. وتبدیل آنها به ……. است؟ الف) اطلاعات مفید، داده                  ب) اطلاعات ، دستورالعملها    ج) داده ها ، اطلاعات مفید                  د) داده […]

21تیر 1393

۱ ) کوچکترین واحد حافظه کدام است ؟ ۱ ) بیت                             ۲) بایت                     ۳ ) کیلو بایت                                  ۴) مگا بایت            ۲) کدام یک از انواع کامپیوتر بیشترین حجم را دارد؟          ۱) main frames              ۲)mini computers                 ۳)pc                                                 ۴) laptop ۳) تعداد کلیدهای صفحه کلید چند تاست ؟                 ۱) ۲۰۰ کلید                  ۲) بیش از ۱۰۰ کلید                   ۳) ۱۰۰کلید                                                    ۴) بین ۵۰ تا ۱۰۰ کلید ۴) کدام یک از […]

21تیر 1393

  سوال شهروند الکترونیک  ۱- قدرت پردازش اطلاعات در کدام نوع از رایانه ها بیشتر است ؟ الف) ابر رایانه                            ب) ریزرایانه                                ج) رایانه های بزرگ                         د) رایانه های کوچک  ۲- کدامیک ازموارد زیر کنفرانس های تلفنی و ATM ها را دربردارد؟ الف) شبکه                                 ب) وب                                       ج) فضای مجازی                           د) فضای واقعی   ۳- کدام گروه از سخت افزارهای زیر فقط خروجی هستند […]

27خرداد 1393

نمونه سوالات طراح گرافیک رایانه ای ۱٫ چند نوع مداد گرافیکی وجود دارد؟ الف ) مدادهای_ B6  مدادهای  _ H3 مدادهای  F ب ) مدادهای_ B  مدادهای H _ مدادهای HB* ج ) مدادهای_ B5  مدادهای F _ مدادهای  HB د ) مدادهای _ B1 مدادهای _ B2 مدادهای  HB   ۲٫ برای مشاهده عملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت استفاده می کنیم؟ الف ) History* ب ) Layer ج ) Navigator د ) Info   ۳٫ با کمک کدام پالت می توان در رابطه با نقطه جاری تصویر اطلاعات بدست آورد؟ الف ) Info* ب ) Swatches ج ) History د ) Color   ۴٫ کدامیک از گزینه های […]

26خرداد 1393

فری هند MX کدام نوار ابزار حاوی آیکن هایی است که در دسترسی به فرمانهای مورد استفاده را فراهم می سازد ؟ الف ) Info ب ) Main* ج ) Help د ) Document   کدامیک از پنلهای زیر به منظور ایجاد اصلاح صفحات سند و وضوح چاپ به کار می رود ؟ الف ) Mixer ب ) Align ج ) Document* […]

26خرداد 1393

نمونه سوالات فلش ۱٫ در نرم افزار فلش به ناحیه ای که در ان ترسیم انجام میشود……..گفته می شود ؟ الف ) stage* ب ) scene ج ) info د ) web   ۲٫ برای تغییر رنگ پس زمینه از گزینه ………درپانل properties استفاده می شود. الف ) color ب ) manage ج ) color swatches د ) background*   ۳٫ با کدام یک از روشهای قلم موی […]

26خرداد 1393

کورل دراو ۱٫ اگر چندین شی را با هم Combine کنیم نتیجه چه خواهد شد ؟ الف ) دستگیره های شی به شکل قفل تغییر می بایند ب) رنگ و خطوط پیرامون اشکال ترکیب شده یکی خواهد شد * ج ) خصوصیت اشکال ترکیب شده را نمی توانید تغییر دهید د ) هیچکدام   ۲٫ توسط کدام فرمان می توان […]

  • 1
  • 2