نمونه سوالات

۰۳خرداد ۱۳۹۳

سوالات ویندوز ۱- به عمل حرکت دادن ماوس در حالیکه کلید چپ آن فشرده شده است چه می گویند؟ الف: Click            ب: Drag            ج: Double Click           د: Drop ۲- برای بستن یک پنجره باز شده از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟ الف: Alt+f3           ب: f2             ج: Alt+f4           د: f3 ۳- نام فایل در ویندوز […]

۰۳خرداد ۱۳۹۳

۱-   برای تغییر ابعاد و resolution ی تصویر باید از دستور …………..استفاده کنیم؟ الف)edit  – image                                        ب) edit      – image size        ج)image        constration                          د) image      image size* ۲– در ناحیه pixle dimensions پهنا و ارتفاع تصویر بر جسب ………………….. و درصد نشان داده می شود. الف ) سانتیمتر            ب) میلیمتر       ج)  پیکسل*         د)اینچ ۳– انتخاب کدام گزینه سبب می شود که هنگام […]

۱۸فروردین ۱۳۹۳

پیوند bmp. چیست ؟ از قالب بندیهای مربوط به کامپیوتر های سازگار با آی بی ام است که مبتنی بر نقشه بیتی Bitmap می باشد از قالب بندیهای مربوط به کامپیوترهای مکینتاش و مخفف کلمه bump می باشد از کدهای UNIX برای مدیریت بهتر برنامه است . از قالب بندیهای مهم وب است . کدام […]

۱۲شهریور ۱۳۹۲

۱– نخستین اقدامات بشر در عرصه چاپچه بود؟ برای نخستین اقدامات بشر در عرصه چاپ، تاریخ مشخص وجود ندارد قاعداً ساخت اولین مهرهای چوبی یا سنگی که به قصد مهر کردن فرمانها یا احکام حکومتی انجام می گرفت نخستین کاربرد بشر از چاپ به حساب می آید. ۲– اولین ملتی که کاغذ را ساختند کدام […]

۰۶شهریور ۱۳۹۲

انتشــارات اهمیت و نقش آن در جهان نخستین اقدامات بشر در عرصه چاپ، تاریخ مشخص وجود ندارد قاعداً ساخت اولین مهرهای چوبی یا سنگی که به قصد مهمور کردن فرمانها یا احکام حکومتی انجام می گرفت نخستین کاربرد بشر از چاپ به حساب می آید اصولاًدر مورد گذشته چاپ باید آن را مدیون تمدن چین […]

۳۰تیر ۱۳۹۲

– کدامیک از برنامه‌های زیر جز واژه‌پردازها محسوب می‌شود؟ الف) Power Point ب) Word ج) Windows د) Excel ۲_ کدامیک از گزینه‌های زیر حاوی مهم‌ترین دستورات کاربردی در جهت مدیریت سند در Word می‌باشد؟ الف) Quick Access ب) Ribbon ج) Office Button د) Title Bar ۳_ برای جابجایی از محیط تایپ سند به نوار Ribbon […]

  • 1
  • 2