نمونه سوال پاورپوینت

نمونه سوال پاورپوینت

سوال : Powerpoint استاندارد : فنی حرفه ای و ارشاد تعداد سوال : ۹۵ نوع سوال : تست چهار گزینه ای سطح سوال : متوسط قالب سوال : PDF