آرشیو برچسب ها : حذف ایران

چند وقتی هست که کاربران ایرانی برای ساخت اکانت یاهو با مشکل مواجه شدن در مرحله اول پیشنهاد میکنم که کاربران عزیز همگی سایت یاهو را تحریم کنید تا جرات چنین کاریو برای بار دوم به خودشان ندهند ولی از آنجائی که ما ایرانیها وقتی محدود می شویم علاقه بیشتری برای استفاده از یک چیز […]