آرشیو برچسب ها : BCC

تقریبا ۹۹ درصد کاربرانی که از اینترنت استفاده می کنند دارای یک ایمیل شخصی یا کاری می باشند که برای ارسال نامه های الکترونیکی از آن بهره می برند .  هنگام ارسال ایمیل حتما به ۳ کادر TO . CC و BCC دقت کرده اید . این ۳ گزینه چه معنی دارد و در کجا […]