آرشیو برچسب ها : HTML

قرار دادن یک تصویر به عنوان پس زمینه ، مثل تغییر رنگ پس زمینه می باشد . هر دو باید در بین تگ body قرار بگیرد . فقط باید دقت داشته باشید که از تصاویری استفاده کنید که دارای درصد رنگ کم و بزرگ نباشد . بدلیل اینکه اگر تصویر مناسبی برای پس زمینه انتخاب […]

در این صفحه شما یک جدول از اسامی رنگ هایی پیدا خواهید کردکه با بیشتر مرورگرها پشتیبانی می شوند. توجه: فقط ۱۶ نام رنگ با استاندارد W3C HTML 4.0 پشتیبانی می شوند. برای بقیه رنگ ها باید از مقادیر مبنای ۱۶ آنها استفاده کرد. نام رنگ مبنای ۱۶ رنگ AliceBlue #F0F8FF AntiqueWhite #FAEBD7 Aqua #۰۰FFFF […]

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند. مقدار رنگ ها رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد مبنای ۱۶ از ترکیب مقدار رنگ های قرمز و سبز وآبی معرفی می شود. کمترین مقداری که می توان به یکی از منابع نوری داد صفر است (hex#00)بیشترین مقدار هم […]

رنگ ها با ترکیب منابع نوری قرمز ، سبز و آبی معرفی می شوند. محتوای رنگ ها رنگ ها با استفاده از نشان گذاری مبنای ۱۶ برای ترکیب مقدار رنگ قرمز و سبز آبی معرفی می شوند. پایین ترین مقدار رنگی که می توان به یک منبع رنگی داد صفر است (hex #00) و بالاترین […]

یک پس زمینه خوب می تواند ظاهر یک سایت را واقعا عالی کند. مثالها رنگ زمینه و متن خوب مثالی از رنگ زمینه و رنگ متن خوب که خواندن متن را آسان می کند. رنگ زمینه و متن نامتناسب این مثال نشان می دهد که اگر رنگ زمینه و متن صفحه نامناسب انتخاب شوند، خواندن […]

با HTML شما می توانید در یک پرونده عکس نشان دهید. مثالها نمایش عکس این مثال چگونگی نمایش عکس را نشان می دهد. نمایش عکس از محلی دیگر در صورتیکه عکس مورد نظر در محلی دیگر باشد(آدرسی در شبکه)، می توانید برای نمایش آن، از این مثال کمک بگیرید. (مثالهای بیشتر، در انتهای این صفحه […]

فرم های HTML به منظور انتخاب انواع مختلف ورودی های کاربر استفاده می شوند. مثالها فیلد متنی این مثال طریق ساخت یک فیلد متنی را نشان می دهد. کاربر می تواند اطلاعات خود را در این فیلد بنویسد. فیلد رمزعبور گاهی نیاز است که مقداری که کاربر وارد می کند، دیده نشود. برای ایجاد چنین […]

HTML از لیست های مرتب ، نامرتب و تعریفی پشتیبانی می کند. مثالها لیست بدون ترتیب این مثال لیستی که در آن ترتیب اهمیت ندارد را نمایش می دهد. لیست با ترتیب در این مثال شما لیستی، دارای ترتیب می بینید. (مثالهای بیشتر، در انتهای این صفحه آمده است) لیست های نامرتب یک لیست نامرتب […]

جدول های HTML به وسیله HTML شما می توانید جدول بسازید مثالها جدولها این مثال به ما نشان می دهد که چگونه می توانیم یک جدول بکشیم. حاشیه جدول این مثال حاشیه های مختلف جدول را نشان می دهد. (مثالهای بیشتر، در انتهای این صفحه آمده است) جدول ها جداول بوسیله برچسب<table>معرفی می شوند.هر جدول […]

به وسیله قابها شما می توانید بیش از یک صفحه وب را در یک پنجره مرورگر نشان دهید. مثالها قابهای عمودی دراین مثال شما سه قاب عمودی با محتوای مختلف، می بینید. قابهای افقی این مثال، قابهای افقی را نمایش می دهد. (مثالهای بیشتر، در انتهای این صفحه آمده است) قابها هر پرونده HTML یک […]

  • 1
  • 2