login_logo2-4

آشنایی با کلیدهای میانبر در word

کلیدهای ترکیبی شامل دو بخش می شوند: 1- کلیدهایی برای اعراب گذاری 2- میانبرهای موجود در برنامه

برای تایپ متون عربی لازم است با کلیدهای ترکیبی مخصوص اعراب گذاری آشنا باشیم. این کلیدها عبارتند از:
Shift+ A      (فتحه)
Shift+ S      (ضمه)
Shift+ D      (کسره)
Shift+ Q      (تنوین فتحه)
Shift+ W     (تنوین ضمه)
Shift+ E      (تنوین کسره)
Shift+ F      (تشدید)
Shift+ B      (أ)
Shift+ N      (إ)
Shift+ M      (ء)
Shift+Z       (ة)
Shift+V       (ؤ)
*توجه داشته باشید که حرف (ة) در تعداد محدودی از فونت ها (مانند Arabic Style, Tahoma,
Times New Roman, Arial, …) فعال است.
2- میانبرهای موجود در برنامه:
میانبر یا (Shortcut) به کلیدهای ترکیبی در صفحه‌کلید گفته می شود که برای سرعت
بخشیدن به عمل تایپ، مورد استفاده قرار می گیرند.
برخی از این میانبرها عبارتند از:
Ctrl +O‌    برای باز کردن فایل ذخیره شده از قبل
Ctrl +N‌    برای ایجاد صفحه خالی جدید
Ctrl +S     برای ذخیره فایل یا تغییرات آن
Ctrl +P     برای چاپ کردن نوشته
Ctrl +A‌    برای انتخاب همه‌ متن
Ctrl +D    برای تغییر تنظیمات فونت
Ctrl +F     برای پیدا کردن کلمه، عبارت یا جمله در متن
Ctrl +Z     برای برگشتن به مرحله‌ قبل
Ctrl +Y    برای رفتن به مرحله‌ بعد
Ctrl + C    برای کپی کردن
Ctrl +V    برای چسباندن (Paste‌ کردن)
Ctrl +X    برای بریدن (Cut کردن)
Ctrl +W   برای خروج از فایل جاری (Close کردن)
Ctrl +R    برای راست چین کردن پاراگراف
Ctrl +L    برای چپ چین کردن پاراگراف
Ctrl +E    برای وسط چین کردن پاراگراف
Ctrl + J   برای تساوی خطوط در پاراگراف
Ctrl + B‌   برای ضخیم کردن نوشته (Bold کردن)
Ctrl +I     برای کج کردن نوشته (Italic کردن)
Ctrl +U    برای کشیدن خط زیر نوشته (Underline کردن)
Ctrl +{     برای کوچک کردن اندازه فونت
Ctrl +}     برای بزرگ کردن اندازه فونت
Ctrl +Shift    سمت راست صفحه کلید، برای بردن نشانگر موس به سمت راست
Ctrl +Shift    سمت چپ صفحه کلید، برای بردن نشانگر موس به سمت چپ
Alt +Shift     برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس

منبع : www.aftabnews.ir آفتاب نیوز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید