login_logo2-4

آموزش استفاده از فیلترهای Distort در فتوشاپ Cs6

فیلترهای Distort یا همان اعوجاج که در فتوشاپ CS6 دارای 9 زیر مجموعه می باشد اگر بر روی یک عکس اعمال شود ، تصویر حالتی پیدا می کند که گویی از پشت شیشه نمایش داده می شود .
هر 9 زیر مجموعه Distort دارای یک وظیفه می باشد . یکی از فیلترها اعوجاج از داخل به بیرون ایجاد می کند و دیگری در جهت افقی تصویر ، یکی حول محور دایره می چرخد و دیگری به صورت دست انداز تصویر را تغییر شکل میدهد . برای درک بهتر توضیحات فیلترهای دیستورت با من همراه باشید .

1.فتوشاپ CS6 را اجرا کنید .

1-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

2. آموزش فیلتر Displace در فتوشاپ Cs6

این فیلتر برای اجرا شدن نیاز به یک فایل اصلی فتوشاپ با فرمت PSD دارد . شما فرض کنید می خواهید یک افکت پارچه را بر روی یک تصویر اعمال کنید .اول باید تصویر پارچه را در محل دلخواه با فرمت PSD ذخیره کنید و در مرحله بعدی فیلتر Distort را بر روی تصویر مورد نظر اعمال کنید . به تصویر زیر دقت کنید

2-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

3-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

4-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

5-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

6-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

7-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

 

3. آموزش فیلتر Pinch / Spherize / ZigZagدر فتوشاپ Cs6

این سه فیلتر از نظر کاربرد تقریبا شبیه هم هستند . هر 3 فیلتر از وسط کادر کمی تصویر را به طرف داخل ، بیرون حول دایره جمع می کند . برای درک بهتر به تصاویر زیر دقت کنید .

8-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

9-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

10-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

فیلتر Spherize

11-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

12-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

فیلتر ZigZag

13-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

14-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

 

4. آموزش فیلتر Polar Coordinates در فتوشاپ Cs6

با استفاده از این فیلتر می توانید عکس های مدور طراحی کنید . یعنی از وسط عکس حول محور دایره یک فیلتر مدور همانند تصویر زیر ایجاد کنید

15-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

16-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

17-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

 

5. آموزش فیلتر Ripple در فتوشاپ Cs6

با استفاده از این فیلتر می توانید بر روی تصویر یا قسمت انتخاب شده دست اندازه ایجاد کنید

18-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

19-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

20-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

 

6. آموزش فیلتر Shear در فتوشاپ Cs6

با استفاده از این فیلتر می توانید در جهت افقی اعوجاج بر روی تصویر اعمال کنید

21-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

22-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

23-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

 

7. آموزش فیلتر Twirl در فتوشاپ Cs6

با استفاده از این فیلتر می توانید تصویر را حول محور خود بچرخانید . برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید .

24-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

25-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

 

8. آموزش فیلتر Wave در فتوشاپ Cs6

از اين فيلتـر براي ايجاد موج استفاده ميشود در كادر محاوره اي اين فيلـتر مي توان تعداد موجها ( Number Of Generator ) ، طول موج ( Wave length ) و دامنه موج ( Amplitmude ) را تعيين كرد. نوع موج را نيز از قبيل سينوسي (Sin ) ، مثلثي ( Traingle ) و مربعي ( Squre ) نيز مي توان مشخص نمود.

26-آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ Cs6

27-آموزش-استفاده-از-فیلترهای-Blur-در-فتوشاپ-Cs6

آسارایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید