وب سایت آموزشی و فناوری اطلاعات

تعرفه جدید بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های دائمی

ایرانسل امروز نه‌تنها تعرفه سیم‌کارت‌های دائمی خود را اعلام کرد، بلکه قیمت بسته‌های اینترنت خود را نیز کاهش داد. در ادامه، تعرفه‌ی بسته‌های مختلف اینترنت ایرانسل را مشاهده می‌کنید.

علاقه‌مندان به خرید سیم‌کارت‌ دائمی ایرانسل حالا می‌توانند با پرداخت ۶۰ هزار تومان به جمع مشترکین آی‌سیم یا همان سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل بپیوندند. همچنین کاربران می‌توانند به‌صورت قسطی و با پرداخت ۳۰ هزار تومان نقدی و سه قسط ۱۰ هزار تومانی، سیم‌کارت دائمی ایرانسل بخرند. ایرانسل تعرفه جدید سیم‌کارت‌های دائمی خود را به ۳۳۳ ریالکاهش داد.

علاوه بر این‌ها، تعرفه‌ی بسته‌های اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی نیز به شرح زیر تغییر کرد:

# قیمت (تومان) بسته پوشش شبکه خرید با کد دستوری
۱ ۵٫۰۰۰ ۲ گیگابایت ۹ روزه 4.5G, 4G, 3G, 2G *5#
۲ ۱۲۰٫۰۰۰ ۴۸ گیگابایت سالانه 4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*3*4#
۳ ۷۵٫۰۰۰ ۲۴ گیگابایت سالانه 4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*3*3#
۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴ گیگابایت سالانه
۱۲ گیگابایت +۱۲ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*3*2#
۵ ۴۲٫۰۰۰ ۱۲ گیگابایت سالانه 4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*3*1#
۶ ۱۷۵٫۰۰۰ ۱۰۰ گیگابایت شش ماهه 4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*2*4#
۷ ۱۵۰٫۰۰۰ ۷۲ گیگابایت شش ماهه 4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*2*3#
۸ ۵۵٫۰۰۰
۲۴ گیگابایت شش ماهه
۱۲ گیگابایت + ۱۲ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*2*2#
۹ ۳۵٫۰۰۰
۹ گیگابایت شش ماهه
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*2*1#
۱۰ ۳۷٫۵۰۰
۱۲ گیگابایت سه ماهه
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*1*3#
۱۱ ۳۰٫۰۰۰
۱۲ گیگابایت سه ماهه
۶ گیگابایت + ۶ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*1*2#
۱۲ ۲۵٫۰۰۰
۶ گیگابایت سه ماهه
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*1*1#
۱۳ ۱۱۰٫۰۰۰
۷۲ گیگابایت دو ماهه
۳۶ گیگابایت +۳۶ گیگابایت (شبانه ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*4*3#
۱۴ ۹۰٫۰۰۰
۴۸ گیگابایت دو ماهه

۲۴ گیگابایت + ۲۴ گیگابایت (شبانه،۲ تا ۸صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*4*2#
۱۵ ۶۰٫۰۰۰
۳۰ گیگابایت دو ماهه
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*4*4*1#
۱۶ ۷۰٫۰۰۰
۳۶ گیگابایت یک ماهه
۱۸ گیگابایت+۱۸ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*14#
۱۷ ۵۰٫۰۰۰
۲۴ گیگابایت یک ماهه
۱۲ گیگابایت + ۱۲ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*8#
۱۸ ۵۰٫۰۰۰
۲۰ گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی – بسته چندکاربره
4.5G, 4G, 3G, 2G *400*1*1*4#
۱۹ ۳۲٫۰۰۰
۱۶ گیگابایت یک ماهه
۸ گیگابایت +۸ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*12#
۲۰ ۲۵٫۰۰۰
۱۰ گیگابایت یک ماهه
۵ گیگابایت +۵ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*10#
۲۱ ۲۲٫۰۰۰
۹ گیگابایت یک ماهه
۳ گیگابایت +۶ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*13#
۲۲ ۲۰٫۰۰۰
۷ گیگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*16#
۲۳ ۱۴٫۰۰۰
۵ گیگابایت یک ماهه
۲.۵ گیگابایت +۲.۵ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*7#
۲۴ ۱۳٫۰۰۰
۴ گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*5#
۲۵ ۲۰٫۰۰۰
۷ گیگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی – بسته چندکاربره
4.5G, 4G, 3G, 2G *400*1*1*3#
۲۶ ۱۱٫۰۰۰
۳ گیگابایت یک ماهه
۱.۵ گیگابایت + ۱.۵ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*6#
۲۷ ۱۰٫۰۰۰
۲.۵ گیگابایت یک ماهه
۱/۵ گیگابایت + ۱ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*2#
۲۸ ۸٫۵۰۰
۸۰۰ مگابایت یک ماهه
۴۰۰ مگابایت +۴۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*4#
۲۹ ۸٫۰۰۰
۲ گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*15#
۳۰ ۱۳٫۰۰۰
۴ گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی – بسته چندکاربره
4.5G, 4G, 3G, 2G *400*1*1*2#
۳۱ ۵٫۰۰۰
۲۰۰ مگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی – بسته چندکاربره
4.5G, 4G, 3G, 2G *400*1*1*1#
۳۲ ۸٫۰۰۰
۷۰۰ مگابایت یک ماهه
۴۰۰ مگابایت + ۳۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*11#
۳۳ ۵٫۰۰۰
۱ گیگابایت یک ماهه
ویژه مشترکان دائمی
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*17#
۳۴ ۱۶٫۵۰۰
۴ گیگابایت یک ماهه
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*3*15#
۳۵ ۳٫۰۰۰
۵ گیگابایت یک ماهه
(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
4.5G, 4G, 3G, 2G خرید از برنامه کاربردی ایرانسل من
۳۶ ۳۲٫۵۰۰
۱۰ گیگابایت ۱۵ روزه
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*2*7#
۳۷ ۱۰٫۰۰۰
۶ گیگابایت هفتگی

۲ گیگابایت + ۴ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G خرید از برنامه کاربردی ایرانسل من
۳۸ ۸٫۰۰۰
۲ گیگابایت هفتگی
۱ گیگابایت + ۱ گیگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*2*4#
۳۹ ۵٫۰۰۰
۹۰۰ مگابایت هفتگی
۴۰۰ مگابایت + ۵۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*2*1#
۴۰ ۴٫۰۰۰
۴۰۰ مگابایت هفتگی
۲۰۰ مگابایت + ۲۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*2*3#
۴۱ ۲٫۵۰۰
۲۰۰ مگابایت هفتگی
۱۰۰ مگابایت + ۱۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*2*2#
۴۲ ۲٫۰۰۰
۵ گیگابایت هفتگی
(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
4.5G, 4G, 3G, 2G خرید از برنامه کاربردی ایرانسل من
۴۳ ۱۲٫۰۰۰
۴ گیگابایت هفتگی
۱۲ شب تا ۱۲ ظهر
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*2*14#
۴۴ ۲٫۰۰۰
۶۰ مگابایت هفتگی
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*2*10#
۴۵ ۱٫۵۰۰
۴۰ مگابایت هفتگی
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*2*8#
۴۶ ۵٫۰۰۰
۱.۵ گیگابایت سه روزه
۱۲ شب تا ۱۲ ظهر مشترکان دائمی
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*1*12#
۴۷ ۳٫۰۰۰
۶۰۰ مگابایت یک روزه
۲۰۰ مگابایت + ۴۰۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*1*5#
۴۸ ۲٫۰۰۰
۳۰۰ مگابایت یک روزه
۱۵۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*۵*1۱*2#
۴۹ ۱٫۵۰۰
۲۵۰ مگابایت یک روزه
۱۰۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*1*10#
۵۰ ۱٫۲۰۰
۲۰۰ مگابایت یک روزه
۵۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (شبانه، ۲ تا ۸ صبح)
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*1*6#
۵۱ ۹۰۰
۵۰ مگابایت یک روزه
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*1*9#
۵۲ ۶۰۰
۲۵ مگابایت یک روزه
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*1*1#
۵۳ ۵۰۰
۲۰ مگابایت یک روزه
4.5G, 4G, 3G, 2G خرید از برنامه کاربردی ایرانسل من
۵۴ ۲٫۵۰۰
۷۵۰ مگابایت یک روزه
۱۲ شب تا ۱۲ ظهر
4.5G, 4G, 3G, 2G *555*5*1*11#

برای مشاهده طرح‌ها و خرید هر کدام به وب‌سایت ایرانسل مراجعه کنید.

منبع:زومیت

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید