login_logo2-4

لیستی از بهترین کلیدهای ترکیبی برای مایکروسافت ورد

لیستی از بهترین کلیدهای ترکیبی برای مایکروسافت ورد

کلیدهای ترکیبی

حتی اگر به مایکروسافت ورد تسلط داشته باشید، احتمالاً از دیدن تعداد و تنوع کلیدهای ترکیبی و میانبرهای صفحه کلیدی که می‌توانید برای افزایش سرعت و سادگی کارتان در ورد استفاده کنید متعجب خواهید شد.

آیا می‌توان انتظار داشت که همه این میانبرها را حفظ کنید؟ مطمئناً خیر. اما نیازهای هر فرد متفاوت است. هر میانبر ممکن است برای یک نفر مفید باشد و برای دیگری اصلاً به کار نیاید. حتی اگر به آن نیازی نداشته باشید، یاد گرفتن چیزی جدید ضرری نخواهد داشت. ما سعی کرده‌ایم تا لیست را ساده و کوتاه نگه داریم. شما می‌توانید این لیست را پرینت بگیرید و در میزکار خود نگه دارید تا در مواقع نیاز به کمک شما آید.

کلیدهای ترکیبی اصلی

کلیدهای ترکیبی زیادی در اپلیکیشن ورد وجود دارند که به طول کلی به شما در کار با آن کمک خواهند کرد. از ساخت یک سند جدید تا تصحیح یک اشتباه.

 • Ctrl + N: ساخت یک سند جدید
 • Ctrl + O: باز کردن یک سند
 • Ctrl +S: ذخیره کردن یک سند
 • F12: باز کردن پنجره Save As
 • Ctrl + W: بستن یک سند
 • Ctrl + Z: لغو کردن یک عمل انجام شده
 • Ctrl + Y: انجام دوباره یک عمل لغو شده
 • Alt + Ctrl +S: رفتن به حالت Split View یا بازگشتن از این حالت
 • Alt + Ctrl + V: گزینه‌های الحاق
 • Alt + Ctrl + O: نمای خلاصه
 • Alt + Ctrl + N: نمای پیش‌نویس
 • Ctrl + F2: نمای پیش‌نمایش پرینت
 • F1: باز کردن پنل کمک یا Help
 • Alt + Q: رفتن به قسمت Help me what you want to do
 • F9: به‌روزرسانی “فیلد کد”ها در قسمتی که انتخاب شده است
 • Ctrl + F: جستجو در یک سند
 • F7: اجرای خطایابی گرامر و تایپ
 • Shift + F7: باز کردن اصطلاحنامه. اگر متنی را انتخاب کرده باشید این میانبر متن را در اصطلاحنامه جستجو می‌کند.

جابه‌جا شدن در یک سند

با استفاده از این کلیدهای ترکیبی به سادگی می‌توانید در سند و محیط ورد جا‌به‌جا شوید. این میانبر‌ها زمانی به کار می‌آیند که یک سند طولانی دارید و نمی‌خواهید تا انتهای سند یک کلید را نگه دارید یا می‌خواهید به سادگی بین کلمات جا‌به‌جا شوید.

 • کلید جهت چپ یا راست: جا‌به‌جا کردن نشانگر متن به اندازه یک کاراکتر به سمت چپ یا راست
 • Ctrl + کلید جهت چپ یا راست: جا‌به‌جا کردن نشانگر متن به اندازه یک کلمه به سمت چپ یا راست
 • کلید جهت بالا یا پایین: جا‌به‌جا شدن به خط بالا یا پایین
 • Ctrl + کلید جهت بالا یا پایین: جابه‌جا شدن به پاراگراف بالا یا پایین
 • End: رفتن به انتهای خط
 • Ctrl + End: رفتن به انتهای سند
 • Home: رفتن به ابتدای خط
 • Ctrl+Home: رفتن به ابتدای سند
 • Page Up/Page Down: جابه‌جا شدن به اندازه نمایشگر به بالا یا پایین
 • Ctrl + Alt + Page Up/Page Down: جا‌به‌جا شدن به موضوع قبلی یا بعدی جستجو (پس از انجام چند جستجو)
 • F5: باز کردن منوی جستجو به همراه زبانه Go To برای رفتن به صفحه، قسمت یا نشانه خاصی
 • Shift + F5: جابه‌جا شدن بین سه محل آخری که نشانگر متن در آن قرار داشته است. اگر به تازگی سند را باز کرده اید، این میانبر به آخرین محلی که نشانگر متن پیش از ذخیره شدن در آن قرار داشته است می‌رود.

انتخاب متن

از قسمت قبل احتمالا متوجه شده اید که کلید‌های جهت‌نما برای جا‌به‌جا شدن استفاده می‌شوند و کلید Ctrl نیز برای تغییر حالت این جا‌به‌جایی استفاده می‌شود. با استفاه از کلید Shift در کنار میانبر‌های قسمت قبل می‌توانید متن را به روش‌های مختلف انتخاب کنید.

 • Shift + کلید جهت چپ یا راست: انتخاب متن به اندازه یک کاراکتر در سمت چپ یا راست
 • Shift + Ctrl + کلید جهت چپ یا راست: انتخاب متن به اندازه یک کلمه در سمت چپ یا راست
 • Shift + کلید جهت بالا یا پایین: انتخاب متن به اندازه یک خط به سمت بالا یا پایین
 • Shift + Ctrl + کلید جهت بالا یا پایین: انتخاب متن از نشانگر متن تا ابتدا یا انتهای پاراگراف
 • Shift + End: انتخاب از نشانگر متن تا انتهای خط
 • Shift + Home: انتخاب از نشانگر متن تا ابتدای خط
 • Shift + Ctrl + Home/End: انتخاب از نشانگر متن تا ابتدا یا انتهای سند
 • Shift + Page Down/Page Up: انتخاب از نشانگر متن تا بالا یا پایین به اندازه یک صفحه نمایشگر
 • Ctrl + A: انتخاب کل سند
 • F8: ورود به حالت انتخاب. در این حالت می‌توانید با استفاده از کلید‌های جهت متن را انتخاب کنید. می‌توانید با فشردن کلید F8 تا پنج با در حالت‌های مختلف متن را انتخاب کنید. با اولین بار فشردن F8 وارد حالت انتخاب می‌شوید. فشردن کلید برای بار دوم کلمه نزدیک به نشانگر متن را انتخاب می‌کند. فشردن برای بار سوم تمام جمله را انتخاب می‌کند. بار چهارم تمام کاراکتر های پاراگراف را انتخاب می‌کند و بار پنجم تمام سند. فشردن Shift + F8 همین چرخه را به صورت برعکس تکرار می‌کند. هر زمان با فشردن کلید Esc می‌توانید از حالت انتخاب خارج شوید. یاد گرفتن این میانبر به کمی تکرار نیاز دارد اما میانبر مفید و جالبی است.
 • Ctrl + Shift + F8: انتخاب یک ستون. زمانی که یک ستون انتخاب شد می‌توانید با استفاده از کلید‌های جهت چپ و راست اندازه انتخاب را تغییر دهید.

ویرایش متن

 • Backspace: حذف کاراکتر پیش از نشانگر
 • Ctrl + Backspace: حذف کلمه پیش از نشانگر
 • Delete: حذف کاراکتر پس از نشانگر
 • Ctrl + Delete: حذف کلمه پس از نشانگر
 • Ctrl + C: کپی کردن قسمتی از متن یا المان‌های گرافیکی و قرار دادن آن در کلیپ بورد
 • Ctrl + X: برش متن یا المان‌های گرافیکی و قرار دادن آن در کلیپ بورد
 • Ctrl + V: الحاق متن یا المان‌های گرافیکی موجود در کلیپ بورد
 • Ctrl + F3: برش متن انتخاب شده و قرار دادن آن در Spike. قسمت Spike بخشی جالب و مشابه به کلیپ بورد عادی است. با برش متن و قرار دادن آن در Spike، ورد مکان آن را به یاد می‌سپارد. شما می‌توانید متن را برش دهید و به متن موجود در Spike اضافه کنید. زمانی که محتوای Spike را الحاق می‌کنید، تمام کلمات به خط‌های خود باز می‌گردند.
 • Ctrl + Shift + F3: الحاق محتوای Spike
 • Alt + Shift + R: کپی کردن محتوای Header و Footer که در قسمت‌های قبلی سند استفاده شده اند

استایل‌های کاراکتر

مایکروسافت ورد از کلیدهای ترکیبی برای اعمال استایل‌ها در کاراکترها و البته استایل در پاراگراف که در قسمت بعد بررسی می‌شوند نیز استفاده می‌کند. شما می‌توانید از این استایل‌ها برای متن انتخاب شده استفاده کنید و اگر متنی انتخاب نکرده اید چیزی که در ادامه تایپ خواهید کرد شامل این استایل‌های خواهد شد.

 • Ctrl + B: متن ضخیم
 • Ctrl + I: متن مورب
 • Ctrl + U: خط زیر متن
 • Ctrl + Shift + W: اعمال خط زیر متن به کلمات و حذف این استایل از فاصله‌ها
 • Ctrl + Shift + D: دو خط زیر متن
 • Ctrl + D: باز کردن منوی فونت
 • Ctrl + Shift + < یا >: افزایش یا کاهش اندازه فونت متن به اندازه‌های استاندارد
 • Ctrl + [ یا ]: افزایش یا کاهش اندازه فونت به اندازه یک واحد
 • Ctrl + =: اعمال استایل subscript یا زیرنوشته
 • Ctrl + Shift + کلید علامت مثبت: اعمال استایل subscript یا زیرنوشته
 • Shift + F3: تغییر حالت بین فرمت‌های حروف کوچک یا بزرگ (حروف بزرگ، حروف کوچک، اولین حرف کلمه بزرگ، اولین حرف جمله بزرگ، وارون کردن حروف کوچک و بزرگ و…)
 • Ctrl + Shift + A: تمام حروف را به حرف بزرگ تبدیل می کند
 • Ctrl + Shift + K: تمام حروف را به حرف کوچک تبدیل می کند
 • Ctrl + Shift + C: استایل‌های متن را کپی می کند
 • Ctrl + Shift + V: استایل‌های کپی شده را در متن اعمال می کند
 • Ctrl + Space: تمام استایل‌های متن انتخاب شده را حذف می کند

استایل‌های پاراگراف

همانطور که گفته شد، همانند متن، استایل‌ها می‌توانند در پاراگراف‌ها نیز اعمال شوند که در ادامه بررسی شده است

 • Ctrl + M: عقب‌نشینی یک پاراگراف را به اندازه یک واحد افزایش می‌دهد
 • Ctrl + Shift + M: عقب‌نشینی یک پاراگراف را به اندازه یک واحد کاهش می‌دهد
 • Ctrl + T: عقب‌نشینی خط‌ دوم به بعد پاراگراف را به اندازه یک واحد افزایش می‌دهد
 • Ctrl + Shift + T: عقب‌نشینی خط دوم به بعد یک پاراگراف را به اندازه یک واحد کاهش می‌دهد
 • Ctrl + E: یک پاراگراف را در مرکز صفحه قرار می دهد
 • Ctrl + L: یک پاراگراف را چپ‌چین می‌کند
 • Ctrl + R: یک پاراگراف را راست‌چین می‌‌کند
 • Ctrl + J: فواصل خالی یک پاراگراف را پر می‌کند
 • Ctrl + 1: فاصله خط‌های پاراگراف را برابر 1 قرار می‌دهد
 • Ctrl + 2: فاصله خط‌های پاراگراف را برابر 2 قرار می‌دهد
 • Ctrl + 5: فاصه خط‌های پاراگراف را برابر 1.5 قرار می‌دهد
 • Ctrl + 0: فاصله قبل از پاراگراف را حذف می‌کند
 • Ctrl + Shift + S: یک پنجره برای اعمال استایل‌ها باز می‌کند
 • Ctrl + Shift + N: استایل‌های عادی را بر پاراگراف اعمال می‌کند
 • Alt + Ctrl + 1: استایل Heading 1 را اعمال می‌کند
 • Alt + Ctrl + 2: استایل Heading 2 را اعمال می‌کند
 • Alt + Ctrl + 3: استایل Heading 3 را اعمال می‌کند
 • Ctrl + Shift + L: استایل لیست را اعمال می‌کند
 • Ctrl + Q: حذف تمام استایل‌های پاراگراف

افزودن اشیا

اگر قصد افزودن یک فاصله در سند خود دارید یا این که دوست ندارید مدت زیادی را به دنبال یک شکل خاص در ورد بگردید، این میانبر‌ها به شما کمک خواهد کرد تا هر چیزی را به سند خود اضافه کنید

 • Shift + Enter: افزودن یک خط خالی
 • Ctrl + Enter: افزودن یک صفحه خالی
 • Ctrl + Shift + Enter: افزودن یک ستون خالی
 • Ctrl + Hyphen: قرار دادن یک خط فاصله دلخواد در کلمه. با این میانبر، در کلمه خط فاصله نشان داده نخواهد شد. در صورتی که کلمه در انتهای خط دو تکه شد، ورد به جای استفاده از خط فاصله خودکار، از خط فاصله‌ای که شما برای آن تعیین کرده اید برای شکستن کلمه استفاده خواهد کرد.
 • Alt + Ctrl + Hyphen: افزودن یک خط فاصله بلند یا em dash
 • Ctrl + Shift + Hyphen: قرار دادن یک خط فاصله غیرقابل شکست. در صورتی که کلمه در انتهای خط مجبور به شکستن باشد، این کار انجام نمی‌شود و کلمه به خط بعد منتقل می‌شود. این ویژگی برای زمانی که نیاز به تایپ کلمه یا چیزی مانند شماره تلفن در یک خط دارید مفید خواهد بود.
 • Ctrl + Shift + Space: افزودن یک فاصله غیرقابل شکست
 • Alt + Ctrl + C: افزودن نماد کپی رایت
 • Alt + Ctrl + R: افزودن نماد Registered
 • Alt + Ctrl + T: افزودن نماد Trademark

کار کردن با Outline ها و بخش بندی

برای بخش‌بندی کردن یک سند طولانی از Outline ها استفاده می‌شود. اگر شما نیز فرد مرتبی هستید و نیاز به استفاده از Outline ها دارید، این کلیدهای ترکیبی به کمک شما خواهد آمد

 • Alt + Shift + کلید جهت چپ یا راست: ترفیع (حرکت به چپ) یا تنزیل (حرکت به راست) یک خط
 • Ctrl + Shift + N: تنزیل یک Outline به یک متن عادی
 • Alt + Shift + کلید جهت بالا یا پایین: انتقال خطی که نشانگر متن در آن قرار دارد به بالا یا پایین
 • Alt + Shift + کلید مثبت یا منفی: جمع کردن یا باز کردن متن زیر یک تیتر
 • Alt + Shift + A: جمع کردن یا باز کردن تمام متن های زیر تیتر در یک Outline
 • Alt + Shift + L: نشان دادن اولین خط یا تمام متن زیر یک تیتر
 • Alt + Shift + 1: نشان دادن تمام تیتر هایی که استایل Heading 1 دارند
 • Alt + Shift + عدد: نشان دادن تمام تیتر هایی که استایل هدینگ آن عدد و پایین‌تر را دارند

کار کردن با جدول ها

 • حرکت در جدول‌ها کمی با حرکت در متن عادی تفاوت دارد. برای استفاده ساده‌تر از جدول‌ها می‌توانید از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده کنید
 • Tab: رفتن به قسمت بعدی در یک ردیف و انتخاب محتوای آن
 • Shift + Tab: رفتن به قسمت قبلی در یک ردیف و انتخاب محتوای آن
 • Alt + Home/End: رفتن به اولین یا آخرین قسمت در یک ردیف
 • Alt + Page Up/Page Down: رفتن به اولین یا آخرین قسمت در یک ستون
 • Shift + کلید جهت بالا یا پایین: انتخاب یک قسمت و قسمت بالا یا پایین آن. برای انتخاب قسمت های بیشتر Shift را نگه دارید و کلید‌های جهت را چندین بار بفشارید.
 • Alt + 5: انتخاب کامل یک جدول (برای این کار باید عدد 5 روی قسمت عددی صفحه کلید را بفشارید در حالی که کلید Num Lock خاموش است)

این‌ها تقریباً تمام کلید‌های ترکیبی و کاربردی ورد بودند. امیدواریم با مطالعه این مطلب چند کلید ترکیبی جدید که به کارتان کمک می‌کنند یاد گرفته باشید. اگر این کلید‌های ترکیبی برای شما کافی نیست، ورد به شما اجازه می‌دهد تا کلیدهای ترکیبی خود را بسازید.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید