login_logo2-4

مدل رنگ در فتوشاپ

 

[highlight] مدل HSB[/highlight]
مدل رنگ HSB سه مشخصه اساسی از رنگ را توضیح میدهد :
Hue : عبارت است از رنگ منعکس شده یا انتقال داده شده از یک موضوع . این رنگ از طریق موقعیتش بر روی دایره رنگها اندازه گیری می شودو با یک درجه بین 0 تا 360 درجه نشان داده می شود.
Saturation : این موضوع بعضی وقت ها کروما (chroma) نامیده می شود و عبارت است از شدت یا خلوص یک رنگ . اشباع (saturation) با مقدار خاکستری موجود در hue مشخص می گردد و بر حسب درصد از 5% (خاکستری) تا 100%(اشباع کامل)اندازه گیری می شود.در دایره استاندارد رنگها، اشباع از مرکز دایره تا لبه افزایش پیدا میکند .
Brightness : این موضوع روشنایی یا تیرگی رنگ را نشان میدهد و معمولا بر حسب درصد از 0% (سیاه) تا 100% (سفید) اندازه گیری می شود .

[highlight]مدل RGB[/highlight]
درصد بزرگی از طیف رنگهای قابل مشاهده توسط ترکیب رنگهای قرمز، آبی و سبز با نسبتهای متغیر می تواند تولید شود.برای مثال روی هم افتادگی رنگها می تواند رنگهای (cyan) فیروزه ای، (magneta) ارغوانی، زرد و سفید را تولید کند. مدل RGB در ویدئو و مانیتور کاربرد دارد .

[highlight]مد RGB[/highlight]
مدل RGB را برای قرار دادن مقدار شدت به هر پیکسل بکار می برد. این مقدار شدت عددی بین 0 (سیاه) تا 255 (سفید) برای هر جزء از RGB می باشد. برای مثال قرمز روشن ممکن است دارای مقدار قرمز به اندازهَ 246، مقدار سبز به اندازهَ 20 و مقدار آبی به اندازهَ 50 باشد . وقتی اندازهَ هر سه جزء از رنگها مساوی باشد نتیجه اش ایجاد سایه خاکستری می باشد و زمانی که اندازهَ همه اجزاء 255 باشد نتیجه اش سفید خالص و وقتی هر سه جزء دارای مقدار صفر باشد رنگ سیاه خالص ایجاد خواهد شد .

[highlight]مدل CMYK[/highlight]
در مدل CMYK برای چاپ مورد استفاده قرار می گیرد. در تئوری اگر رنگ خالص (C(cyan) , M(magenta و( Y(yellow اگر ترکیب شوند همهَ نور را جذب می کنند و رنگ سیاه تولید می کنند. به همین دلیل این رنگها،رنگهای جذب کننده نامیده می شوند. به دلیل اینکه جوهر چاپ ناخالصی دارد این سه جوهر وقتی که ترکیب می شوند رنگ قهوه ای تیره تولید می کنند و برای تولید رنگ سیاه باید با جوهر K ترکیب شوند. K برای رنگ سیاه Black بکار می رود تا با رنگ Blue اشتباه نشود. ترکیب این رنگها برای تولد رنگ پردازش چهار رنگ نامیده می شود .

[highlight]مد CMYK[/highlight]
در مد CMYK هر پیکسل از درصدی از جوهرها تشکیل می شود. رنگهای روشن از درصد پایینی از رنگ جوهرها می باشن. برای مثال: رنگ قرمز روشن ممکن است شامل cyan 2% ، magenta 93% ، زرد 90% و سیاه 0% باشد . در تصاویر CMYK ، سفید خالص از ترکیب چهار رنگ CMYK با 0% تولید می شود .

[highlight]مدل L*a*b[/highlight]
مدل L*a*b مدل رنگی است که توسط(CIE(Commission Internstionale d`Eclarige در سال 1931 به عنوان استاندارد بین المللی برای اندازه گیری رنگ، پایه ریزی شد. در سال 1976 این مدل به نامL*a*b CIE دوباره تعریف شد. رنگ L*a*b طوری طراحی شده که مستقل از وسایل، مانند: مانیتور ، پرینتر ، اسکنر یا کامپیوتر رنگ ایجاد می کند. رنگ L*a*b دارای جزء لومینانس(Luminance) یا روشنایی (Lightness) به نام رنگ L و دو جزء کرومیک یکی a از رنگ سبز به قرمز و دیگری b از رنگ آبی به زرد می باشد .

[highlight]مد رنگ Lab[/highlight]
مد Lab (علامت ستاره از بین حروف حذف شده است)دارای یک جزء روشنایی است که می تواند از 0 تا 100 باشد. در هنگام انتخاب رنگ جزء b روی محوری به صورت زرد-آبی قرار دارد که محدوهَ آنها از 128+ تا 128- می باشد.رنگ Lab یک مدل رابط میانجی در فتوشاپ می باشد و می توان از آن برای تبدیل یک مد به مد دیگر استفاده کرد .

[highlight]مد bitmap[/highlight]
این مد مقداری از دو رنگ سفید یا سیاه را برای نمایش دادن پیکسل ها در یک تصویر به کار می برد .

[highlight]مد درجه خاکستری Grayscale[/highlight]
این مد 256 سایهَ خاکستری را بکار می برد. هر پیکسل از تصویر به صورت Grayscale دارای مقدار روشنایی از 0 (سیاه) تا 255 (سفید) را داراست. اندازهَ خاکستری grayscale به صورت درصدی از جوهر سیاه اندازه گیری می شود. 0% برابر سفید و 100% برابر سیاه می باشد. در تصویر با مد grayscale تغییرات تیرگی در تصویر باسیار هموار است .

[highlight]مد Duotone[/highlight]
این مد تصویرهای با درجه خاکستری تک رنگ، دو رنگ،سه رنگ و چهار رنگ را می تواند تولید کند .

[highlight]مد Indexed[/highlight]
این مد از 256 رنگ استفاده می کند. در هنگام تبدیل به یک تصویر به رنگ Indexed فتوشاپ یک جدول رنگ می سازد و در آن ایندکس رنگ های تصویر را ذخیره می کند .

[highlight]مد Multichanel[/highlight]
این مد 250 رنگ خاکستری را در هر کانال بکار می برد. تصاویر Multichanel مناسب برای چاپ های مخصوص می باشد .

منبع: آسا رایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید