جهت پرداخت شهریه دوره رشته مورد نظر را انتخاب کنید ( فقط دوره های جاری قابل انتخاب هستند )

نام استاندارد ساعت استاندارد کد استاندارد هزینه (ریال) مدت زمان آموزش پرداخت شهریه
رايانه كار ICDL درجه2 32 2513-53-040-1 1150000 1 ماه انتخاب
رايانه كار ICDL درجه1 98 2513-53-041-1 2400000 ۳ ماه انتخاب
کاربر رایانه 300 3-42/24/1/0/3 3800000 3 ماه انتخاب
شهروند الکترونیکی (E-Citizen) 77 3-42/24/1/5/2 1900000 1 ماه انتخاب
کاربر نرم افزار اداری 230 3-42/24/1/4 3300000 3 ماه انتخاب
طراح گرافیک رایانه ای 200 1-66/51/1/3 3000000 2 ماه انتخاب
کارور Flash MX 96 1-61/46/1/3 2400000 1 ماه انتخاب
کارور Freehand 90 1-62/58/1/4 1900000 1 ماه انتخاب
کارور CORELDRAW 60 1-62/54/1/4 1400000 1 ماه انتخاب
کارور 3DMAX 230 1-62/50/1/6 6000000 2 ماه انتخاب
کارور Auto cad 128 2513/76 3000000 1 ماه انتخاب