آرشیو روزانه: 1397-06-14

محدوده زمانی: 0 0 از 15 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اطلاعات کاربر عزیز نمونه سوالات کاربر Icdl فصل 41 بدون در نظر گرفتن نمره منفی می باشد. نام* شما باید متن وارد کنید نام خانوادگی* شما [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 15 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اطلاعات کاربر عزیز نمونه سوالات کاربرIcdl فصل 35 بدون در نظر گرفتن نمره منفی می باشد. نام شما باید متن وارد کنید نام خانوادگی* شما باید [...]