آرشیو روزانه: 1399-05-11

آزمون آنلاین تایپ رایانه ای 990511 محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون تایپ رایانه ای مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون [...]
آزمون آنلاین طراحی سیاه و سفید 990511 محدوده زمانی: 0 0 از 22 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 اطلاعات آزمون طراحی سیاه و سفید مدت زمان آزمون 30 دقیقه می [...]