آرشیو روزانه: 1399-05-15

آزمون آنلاین کاربر رایانه 990515 محدوده زمانی: 0 0 از 23 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 اطلاعات آزمون کاربر رایانه مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان [...]