آرشیو روزانه: 1399-05-21

محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون شیمی مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر یا بازکردن برنامه های دیگر [...]