تصویر عنوان توضیحات رتبه بندی قیمت سبد خرید

آزمون Icdl2025

آزمون Icdl تعداد سوال : 20  

20,000 ریال

آموزش مارولوس جلسه نهم

آموزش مارولوس جلسه : نهم مدرس : شیوا نظرعلی مدت زمان

250,000 ریال

آموزش مارولوس جلسه هشتم

آموزش مارولوس جلسه : هشتم مدرس : شیوا نظرعلی مدت زمان

200,000 ریال

آموزش مارولوس جلسه هفتم

آموزش مارولوس جلسه : هفتم مدرس : شیوا نظرعلی مدت زمان

250,000 ریال

آموزش مارولوس جلسه ششم

آموزش مارولوس جلسه : ششم مدرس : شیوا نظرعلی مدت زمان

200,000 ریال

آموزش مارولوس جلسه پنجم

آموزش مارولوس جلسه : پنجم مدرس : شیوا نظرعلی مدت زمان

200,000 ریال

آموزش مارولوس جلسه چهارم

آموزش مارولوس جلسه : چهارم مدرس : شیوا نظرعلی مدت زمان

250,000 ریال

آموزش مارولوس جلسه دهم

آموزش مارولوس جلسه : دهم مدرس : شیوا نظرعلی سرفصل :

200,000 ریال