نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین طراحی رنگی 990513 محدوده زمانی: 0 0 از 23 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 اطلاعات آزمون آنلاین طراحی رنگی مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در [...]
آزمون آنلاین تایپ رایانه ای 990511 محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون تایپ رایانه ای مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون [...]
آزمون آنلاین طراحی سیاه و سفید 990511 محدوده زمانی: 0 0 از 22 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 اطلاعات آزمون طراحی سیاه و سفید مدت زمان آزمون 30 دقیقه می [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 30 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 اطلاعات کاربر عزیز نمونه سوالات بدون درنظر گرفتن نمره ی منفی [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 30 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 اطلاعات کاربر عزیز نمونه سوالات بدون درنطر گرفتن نمره منفی می [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 26 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 اطلاعات کاربر عزیز نمونه سوالات بدون درنظر گرفتن نمره منفی می باشد. نام* شما باید [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 26 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 اطلاعات کاربر عزیز نمونه سوالات بدون درنظر گرفتن نمره منفی می باشد. در حال حاضر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 15 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اطلاعات کاربر عزیز، سوالات آزمون از فصل 12 و 13 می باشد. نام* شما باید متن وارد کنید نام خانوادگی* شما باید متن وارد کنید نام [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات کاربر عزیز، سوالات آزمون از فصل 11 و 12 گرفته شده است. نام* شما باید متن وارد کنید نام خانوادگی* [...]