1
  • برای کار با چاپگر ابتدا باید آن را نصب کرد تا ویندوز آن را بشناسد

  • لیست برنامه های نصب شده روی سیستم در کادر Task Scheduler قابل مشاهده است

  • برای استفاده از فرمان های صوتی، نرم افزار Speech Recognition کاربرد دارد

  • به طور پیش فرض در ویندوز 7 ، سه الگوی مصرف برق وجود دارد