120- طراحی سیاه و سفید

  • ♦ : آزمون : طراحی سیاه و سفید
  • ♦ : نوع آزمون : گرافیک
  • ♦ : تعداد سوالات : 30
  • ♦ : زمان آزمون : 30 دقیقه
مدت زمان
30 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
30

نظرات