کاربر رایانه

رایگان
کاربر رایانه
زمان: 00:20:00
20 سوال
192 شرکت کننده
رایگان
  • ♦ : آزمون : کاربر رایانه
  • ♦ : نوع آزمون : گرافیک
  • ♦ : تعداد سوالات : 20
  • ♦ : زمان آزمون : 20 دقیقه