101- آزمون icdl

رایگان
101- آزمون icdl
زمان: 00:20:00
20 سوال
0 شرکت کننده
رایگان
  • ♦ : آزمون : Icdl
  • ♦ : نوع آزمون : کامپیوتر
  • ♦ : تعداد سوالات : 20
  • ♦ : زمان آزمون : 20 دقیقه