120- طراحی سیاه و سفید

رایگان
120- طراحی سیاه و سفید
زمان: 00:20:00
20 سوال
55 شرکت کننده
رایگان
  • ♦ : آزمون : طراحی سیاه و سفید
  • ♦ : نوع آزمون : گرافیک
  • ♦ : تعداد سوالات : 20
  • ♦ : زمان آزمون : 20 دقیقه