• طراحی رنگی

  query_builder30 دقیقه
  play_arrow18
  comment0
  query_builderآذر 20, 1401
  ♦ : آزمون : طراحی رنگی ♦ : نوع آزمون : گرافیک ♦ : تعداد سوالات : 30 ♦ : زمان آزمون : 30 دقیقه
 • 120- طراحی سیاه و سفید

  query_builder30 دقیقه
  play_arrow6
  comment0
  query_builderآذر 15, 1401
  ♦ : آزمون : طراحی سیاه و سفید ♦ : نوع آزمون : گرافیک ♦ : تعداد سوالات : 30 ♦ : زمان آزمون : 30 دقیقه
 • 101- آزمون icdl

  query_builderنامحدود
  play_arrow28
  comment0
  query_builderآذر 12, 1401
  ♦ : آزمون : Icdl ♦ : نوع آزمون : کامپیوتر ♦ : تعداد سوالات : 40 ♦ : زمان آزمون : 20 دقیقه